Płyty złożone CEM i płyty matrycowe SPS
Płyta złożona CEM łączy w sobie zalety płyty szklanej z niskimi kosztami płyty papierowo-fenolowej, chętnie wykorzytywana jest w rozdzielnicach elektrycznych.

Płyta matrycowa SPS 
Z płyty są wykonywane przeciwmatryce tzw. pertinax lub rakle. Materiał cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, łatwą obróbką skrawaniem oraz wysoką trwałością. Ponadto płyty posiadają zawężone tolerancje, co pozwala na precyzyjne wykonywanie przeciwmatryc. 

  • Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 130°C.
  • Dobre właściwości mechaniczne.
  • Doskonała obrabialność.
Typ wg
IEC 893
Typ
EZO-ERG
Typ wg 
DIN 7735
Typ wg
NEMA
 
- CEM - CEM-1 Płyty złożone z rdzenia papierowo-epoksydowego 
obłożonego obustronnie warstwą szklano-epoksydową.
Zastosowania konstrukcyjne i elektroizolacyjne.
Kategoria palności V0
- SPS - - Płyty złożone z rdzenia papierowo-fenolowego obłożonego
obustronnie warstwą szklano-epoksydową.
Bardzo wąska tolerancja grubości +0,03mm, +0,05mm.
Zastosowania: głównie na przeciwmatryce dla przemysłu
opakowaniowego.

W 2017r. IZO-ERG S.A. wprowadził płyty matrycowe SPS z warstwą samoprzylepną. Maszynowe nakładanie warstwy samoprzylepnej gwarantuje brak pęcherzy powietrznych w folii.