I Zmiany właścicielskie Izo-Erg S.A.

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000048853 („Spółka”), na podstawie art. 5 § 2 k.s.h. ogłasza o utracie przez „I Fundusz Mistral” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o osiągnięciu przez LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu pozycji dominującej w Spółce. Utrata i osiągnięcie pozycji dominującej nastąpiły w dniu 12 marca 2020 r., w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której LERG S.A. nabyła od „I Funduszu Mistral” S.A. 100% akcji Spółki.