Typ HP-5/F-2 i M-2 wg PN-EN 60371-3-3

Ogólna charakterystyka
Jest to materiał elektroizolacyjny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego muskowit (M) lub flogopit (F), powleczonego żywicą silikonową.
Zastosowanie 
Mikanit grzejnikowy przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych. Podczas użytkowania żywica silikonowa może zostać całkowicie usunięta dając materiał wymagający podparcia ale odporny na temperaturę do 500oC w przypadku użycia papieru mikowego z muskowitu (Typ M-2) lub na temperaturę do 700oC w przypadku papieru mikowego z flogopitu (Typ HP-5/F-2).
Postać wyrobu
Sztywna płyta o wymiarach: 950x950±50 mm lub 950x475±50 mm lub 1500x950±50 mm Standardowe grubości płyt: 0,3 - 10 mm
Dopuszczalna tolerancja grubości ±10%
Jest możliwość produkcji grubszych płyt do 50 mm po uzgodnieniu parametrów i formatu.
Niektóre właściwości fizykochemiczne
  • wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm
  • zawartość miki powyżej 85%
  • gęstość 2,2±0,3 g/cm3
Powrót na górę strony

Typ PMS wg PN-EN 60371

Ogólna charakterystyka
Materiał elektroizolacyjny otrzymywany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą silikonową, wzmocnionego tkaniną szklaną. Mikanit giętki wzmocniony tkaniną szklaną spełnia wymagania: PN-EN 60371
Zastosowanie
Mikanit giętki wzmocniony tkaniną szklaną przeznaczony jest do izolowania elementów o kształtach cylindrycznych w urządzeniach elektrycznych np. w piecach indukcyjnych. Podczas użytkowania żywica silikonowa może zostać całkowicie usunięta dając materiał wymagający podparcia ale odporny na temperaturę do 700oC.
Postać wyrobu
Arkusze o wymiarach: 950x950±50 mm lub 950x475±50 mm lub 1500x950±50 mm
Standardowe grubości arkuszy w zakresie: 0,3 - 1 mm
Dopuszczalna tolerancja grubości ±10%
Jest możliwość produkcji innych grubości arkuszy po uzgodnieniu parametrów i formatu.
Niektóre właściwości fizykochemiczne
  • gramatura nominalna 900 g/m2
  • wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm
  • zawartość miki powyżej 75%
  • zawartość żywicy 15%
  • gęstość 2,0 g/cm3
Powrót na górę strony

Rury elektroizolacyjne mikowe

Ogólna charakterystyka
Rury elektroizolacyjne mikowe są to rury zwijane na rdzeniu metalowym z papieru mikowego powleczonego żywicą silikonową i utwardzone termicznie.
Zastosowanie
Rury zwijane mikowe są materiałem elektroizolacyjnym stosowanym np. do wykonania elementów grzejnych. Ze względu na możliwość "wypalenia" spoiwa w wysokich temperaturach, materiał wymaga podparcia. Rury wykonywane są z miki flogopit odpornej na temperatury do 700o C
Postać wyrobu
Średnica wewnętrzna:
[tolerancja średnicy]
[mm] 13 - 80 [± 1,5] 81 - 200 [± 2,0] > 200 [± 3,0]
(niektóre)
Grubość ścianki [mm] 5 - 20
Długość rury [mm] 400-900
Średnice wewnętrzne oraz grubość ścianek do uzgodnienia między odbiorcą i dostawcą.
Niektóre właściwości fizyczne
  • jednominutowa próba napięciowa prostopadle do warstw, co najmniej 5 kV/mm
  • gęstość 1,9 g/cm3
Powrót na górę strony