I Mikanit komutatorowy

Materiał do prasowania stożków komutatorowych

Prepreg mika-szkło

PREPREG MIKA-SZKŁO otrzymuje się przez nasycenie tkaniny szklanej modyfikowaną kompozycją żywicy epoksynowolakowej i sklejenie jej z papierem mikowym. Żywica w prepregu jest w stanie B (nieutwardzonym).

ZASTOSOWANIE
PREPREG MIKA-SZKŁO stosowany jest głównie do produkcji stożków komutatorowych otrzymywanych przez sprasowanie materiału w formie.

PREPREG MIKA-SZKŁO charakteryzuje się dużą płynnością podczas prasowania oraz dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych i może być naprasowany jako izolacja na elementy maszyn elektrycznych.

Izolacja wykonana z PREPREGU MIKA-SZKŁO jest izolacją klasy H (temperatura pracy ciągłej 180°C).

PREPREG MIKA-SZKŁO – wkłada się w postaci pasków do zimnej lub lekko ciepłej formy i prasuje się w temperaturze co najmniej 150°C, stopniowo zwiększając ciśnienie w miarę plastyfikacji materiału. Powrót na górę strony

Mikanit komutatorowy

Produkowane typy: P9, P11, P13 wg PN-EN 60371-3-1 oraz PMM-1 i PMF-2 wg ZN-2002

Jest to materiał elektroizolacyjny otrzymywany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową. Typ PMM-1, P9, P11 i P13 jest z miki muskowit, typ PMF-2 z miki flogopit.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do wykonania izolacji międzywycinkowej komutatorów oraz na płaskie podkładki elektroizolacyjne w maszynach i aparatach elektrycznych. Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 200°C z możliwością krótkiego przegrzania do temperatury 400°C.

POSTAĆ WYROBU
Płyta o formacie: 930x930 mm ±5% lub 930x450 mm ±5%. Grubość płyty: 0,40÷3,0mm z tolerancją: normalną ±0,04 mm lub zawężoną ±0,02 mm (szlifowanie). Powrót na górę strony