Napięcie znamionowe – 123 [kV]

Cechy konstrukcyjne:
  • Rdzenie izolacyjne są wykonane z papieru celulozowego powleczonego żywicą syntetyczną, nawiniętego na sworzeń miedziany.
  • Wewnątrz rdzenia izolacyjnego są umieszczone ekrany sterujące rozkładem pola elektrycznego.
  • Rdzenie izolacyjne izolatora są zamknięte hermetycznie dwoma osłonami ceramicznymi, a przestrzeń między nimi jest wypełniona zalewą izolacyjną.
  • W przypadkach uzasadnionych względami eksploatacyjnymi izolatory winny być wyposażone w zaciski pomiarowe (na życzenie odbiorcy).
  • Na życzenie odbiorcy izolatory mogą być wyposażone w iskierniki ochronne.
  • Dopuszczalna temperatura nagrzania izolatorów ponad temperaturę otoczenia wynosi 50°C.