Wysokonapięciowe izolatory przepustowe kondensatorowe

Napięcie znamionowe – 52; 72,5; 123; 145 [kV]

Cechy konstrukcyjne:
  • Rdzenie izolacyjne są wykonane z papieru celulozowego jednostronnie powleczonego żywicą syntetyczną, nawiniętego na sworzeń miedziany.
  • Wewnątrz rdzenia izolacyjnego są umieszczone ekrany sterujące rozkładem pola elektrycznego.
  • Rdzenie izolacyjne izolatora w wykonaniu napowietrznym zamknięte są osłonami ceramicznymi, a przestrzeń między nimi wypełniona jest zalewą izolacyjną.
  • W przypadkach uzasadnionych względami eksploatacyjnymi izolatory powinny być wyposażone w zaciski pomiarowe (na życzenie odbiorcy).
  • Izolatory są wyposażone w iskierniki ochronne.
Dzięki tradycyjnej konstrukcji nasze izolatory znacznie rzadziej ulegają awariom, jeśli już taka się zdarzy to nie powoduje bezpośredniego zagrożenia pożarowego, czy wybuchowego, jak izolatory olejowe.