I Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)

Płyty sztywne, z powierzchnią dekoracyjną jednobarwną lub imitującą strukturę: drewna albo kamienia. Posiadają dużą odporność na ścieranie, wrzątek, gorące dno garnka, zaplamienia i zabrudzenia, a także na tłuszcze, alkohol, słabe kwasy i zasady.

ZASTOSOWANIE

Płyty stosowane są jako materiał dekoracyjny wykładzinowy lub konstrukcyjny w wyposażeniu wnętrz, produkcji mebli, urządzeń sklepowych i biurowych, w taborze kolejowym i samochodowym. Płyty posiadają pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

TYPY (wg PN-EN 438-1):
 • HGS - typ standardowy ogólnego stosowania jako poziome powierzchnie;
 • CGS – grube laminaty o specjalnym przeznaczeniu: drzwi, przegrody, ściany, elementy samonośne
 • specjalnego przeznaczenia (płyty warstwowe wykończeniowe PCFM-K dla kolejnictwa wg ZN)


ODMIANY PŁYT
 • JEDNOSTRONNE - posiadają jedną powierzchnię dekoracyjną i są przystosowane do klejenia (temperatura  klejenia do 120°C). 
 • DWUSTRONNE - o dwóch powierzchniach dekoracyjnych.
 
 • Płyty do grawerowania
 • Płyty warstwowe aminowe są otrzymywane przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw papieru nasyconego żywicą aminowo-formaldehydową.

ZASTOSOWANIE

Do grawerowania (np. frezem palcowym) na tabliczki znamionowe, szyldy, wizytówki, opisy przycisków w AKiP itp.

RODZAJE PŁYT
 • A - płyty do grawerowania jednostronne asymetryczne
 • S - płyty do grawerowania dwustronne symetryczne
 

BARWY
 
 • CB - warstwa zewnętrzna czarna - wygrawerowany napis biały
 • BC - warstwa zewnętrzna biała - wygrawerowany napis czarny

Inne zestawy kolorów po uzgodnieniu.