I Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL)

Laminaty dekoracyjne UNILAM typ HPL  i elektroizolacyjne ELEKTROLAM

Produkuje się poprzez sprasowanie ze sobą warstw papieru elektroizolacyjnego nasyconego żywicą fenolową, jako warstwy zewnętrzne płyty dodaje się papier dekoracyjny powleczony żywica melaminową. 
Tak więc nasz laminat posiada także właściwości elektroizolacyjne, a warstwa melaminy zapewnia także odpowiedni poziom CTI. 
Laminaty w których określamy własności dielektryczne noszą nazwę ELEKTROLAM i posiadają właściwości bardzo zbliżone do płyt papaierowo-fenolowych PCF (PFCP).
Płyty sztywne, z powierzchnią dekoracyjną jednobarwną lub imitującą strukturę: drewna albo kamienia. Posiadają dużą odporność na ścieranie, wrzątek, gorące dno garnka, zaplamienia i zabrudzenia, a także na tłuszcze, alkohol, słabe kwasy i zasady.
Zastosowanie
Płyty stosowane są jako materiał dekoracyjny wykładzinowy lub konstrukcyjny w wyposażeniu wnętrz, produkcji mebli, urządzeń sklepowych i biurowych, w taborze kolejowym i samochodowym. Płyty posiadają pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

TYPY (wg PN-EN 438-1):

 • HGS - typ standardowy ogólnego stosowania jako poziome powierzchnie;
 • CGS – grube laminaty o specjalnym przeznaczeniu: drzwi, przegrody, ściany, elementy samonośne
 • specjalnego przeznaczenia (płyty warstwowe wykończeniowe PCFM-K dla kolejnictwa spełniają wymagania europejskiej normy kolejowej EN45545)
Płyty VGF - nazwa handlowa PCFM-K zostały sklasyfikowane zgodnie z normą EN 45545-2: 2013+A1:2015 z wymaganiami dla kategorii R1 jako HL3

Laminat grawerski

ODMIANY PŁYT
 • JEDNOSTRONNE - posiadają jedną powierzchnię dekoracyjną i są przystosowane do klejenia (temperatura  klejenia do 120°C). 
 • DWUSTRONNE - o dwóch powierzchniach dekoracyjnych.
 • Płyty do grawerowania
 • Płyty warstwowe aminowe są otrzymywane przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw papieru nasyconego żywicą aminowo-formaldehydową.
Zastosowanie
Do grawerowania (np. frezem palcowym) na tabliczki znamionowe, szyldy, wizytówki, opisy przycisków w AKiP itp.
Rodzaje Płyt
 • A - płyty do grawerowania jednostronne asymetryczne
 • S - płyty do grawerowania dwustronne symetryczne
Barwy
 • CB - warstwa zewnętrzna czarna - wygrawerowany napis biały
 • BC - warstwa zewnętrzna biała - wygrawerowany napis czarny
Inne zestawy kolorów po uzgodnieniu.