Płyty papierowo-fenolowe  PCF

Płyty papierowo-fenolowe  PCF - tzw. bakelit to wysokociśnieniowy laminat złożony ze specjalnego papieru elektroizolacyjnnego nasyconego żywicami fenolowymi.
Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.
Temperatura pracy ciągłej 1200C
Doskonale nadaje się do wykrawania zarówno na zimno jak i na gorąco.
Bardzo wysokie właściwości dielektryczne. W czasie pożaru płyta nie topi się , ale zwęgla do końca utrzymując swój kształt. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym.
       
Typ wg
IEC 893

Typ
IZO-ERG
Typ wg DIN 7735 Typ wg
NEMA
 
PFCP202 PFCP202 PCF-e XX Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe.
Wysoka wytrzymałość dielektryczna w oleju i powietrzu
o normalnej wilgotności.
- PCF-1 - - Zastosowania elektryczne.
Wyższe właściwości dielektryczne niż PFCP201.
Do pracy w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.
PFCP201 PCF-2 Hp2061 X, XP Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe.
Dobre właściwości mechaniczne. Dobra wykrawalność.
PFCP206 PCF-3 Hp2062.8 XXXCP Zastosowania elektryczne i elektroniczne.
Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej
wilgotności. Dobra wykrawalność na gorąco.
PFCP203 - Hp2061.6 - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i mechaniczne.
Dobra wykrawalność na gorąco.
PFCP204 - Hp2063 - Zastosowania elektryczne i elektroniczne. Dobra stabilność
właściwości elektrycznych w wysokiej wilgotności.
Dobra wykrawalność na zimno.
PFCP205 - Hp2062.9 FR-2 Właściwości elektryczne i mechaniczne jak PFCP204
Kategoria palności V1.
EPCP201 PCE Hp2061.1
Hp2061
FR3 Płyty papierowo-epoksydowe.
Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe i elektroniczne.
Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Kategoria palności FVO.
- PFMFCP - - Płyty papierowo-fenolowe z dodatkowymi okładkami
papierowo-melaminowymi jedno lub dwustronnie
zwiększającymi odporność na prądy pełzające.
- PCR - - Płyty papierowe do rozkroju.
Zastosowanie elektryczne nisko i średnio napięciowe
(np.: szafy rozdzielcze), konstrukcyjne jako materiał
do wycinania elementów pomocniczych.
IZO-ERG produkuje także odmiany o podwyższonej odporności na szok termiczny np. 10min/200°C oraz z warstwami melaminy podwyższającej odporność na prądy pełzające i łuk elektryczny.
Warstwy melaminy mogą być wykończone papierem dekoracyjnym.

Specjalne wersje płyt PFCP

- typ lampowy - płyta PFCP odporna na szok termiczny 10min, 200°C.
- typ SPS - płyta papierowo-fenolowa o zawężonej tolerancji grubości przeznaczona na matryce, obłożona  dodatkowo jedną (S-1)
    lub dwoma (S-2) warstwami  tkaniny szklanej z żywicą epoksydową.
- wersja CGS-GC - płyta PFMFCP z dodatkowym wzmocnieniem warstwami tkaniny szklanej.

- typ CEM-1 wg NEMA płyta papierowo-epoksydowa z dodatkowymi okładkami z tkaniny szklanej – palność V0.