EPGC202/ESD – (dawniej EPGC202AS)
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 
Są to płyty otrzymane przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze warstw tkaniny szklanej nasyconej kompozycją żywicy epoksydowej wysokonapięciowej z dodatkiem sadzy lub grafitu w całej masie płyty.
Ze względu na zastosowanie tkaniny szklanej (nie luźnych włókien) płyta ma wyższą wytrzymałość mechaniczną i nawet po mocnej degradacji termicznej żywicy nadal utrzymuje swój kształt i wymiar. (Inne płyty na bazie nietkanych włókien szklanych po degradacji żywicy najczęściej się rozsypują, zanieczyszczając włóknem szklanym lutowie).
 
 
ZASTOSOWANIE
Płyty szklano-epoksydowe antystatyczne stosuje się jako materiał konstrukcyjny (pomocniczy) w technologiach montażu elektronicznego oraz do magazynowania półproduktów elektronicznych, gdzie istotne jest bezpieczeństwo układów elektronicznych w zakresie niwelacji ładunków statycznych.
Płyty znajdują także zastosowanie w urządzeniach wysokiego napięcia w wysokiej wilgotności i podwyższonej temperaturze, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zlikwidowania wyładowań niezupełnych.
Płyty antystatyczne mogą być stosowane w atmosferach zagrożonych wybuchem pyłów, gazów lub par substancji łatwopalnych także tam, gdzie elektryczność statyczna może powodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych lub zakłócenia pracy przyrządów elektronicznych oraz w warunkach sprzyjających powstawaniu silnych ładunków elektrostatycznych (np. szkodliwe oddziaływanie na ludzi)
Płyty szklano epoksydowe antystatyczne mają barwę czarną.
Wytrzymują chwilowe i wielokrotne narażenie lutowia (temp. Ok. 300C). Jako ramki antystatyczne mogą być wielokrotnie narażane na temperaturę lutowia.
 
Płyty szklano-epoksydowe antystatyczne produkowane są w dwóch wariantach:
 EPGC202/ESD – płyta antystatyczna w całym przekroju
 EPGC202/ESD/P – płyta z okładkami antystatycznymi i rdzeniem izolacyjnym
 
POSTAĆ WYROBU
FORMAT PŁYT: 1250 X 1050 mm
GRUBOŚĆ: od 0,2mm do 50mm

Zakres oporności powierzchniowej 105 - 108 Ohm wg IEC167
Wytrzymałość mechaniczna za zginanie conajmniej: 300MPa