Płyty szklano-melaminowe TSM (MFGC) i bawełniano-melaminowe TCM (MFCC)

Płyty posiadają wysoki wskaźnik odporności na prądy pełzające CTI 600V oraz są uniepalnione do klasy V0.

Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 130°C
  • Do pracy w powietrzu i oleju
  • Bardzo dobra odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające
  • Kategoria palności FVO
Typ wg
IEC 893
Typ
IZO-ERG
Typ wg
DIN 7735
Typ wg
NEMA
 
MFCC201 TCM Hgw2282.5
Hgw2282
- Płyty bawełniano-melaminowe.
Zastosowania elektryczne niskonapięciowe.
Zwiększona odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające.
Kategoria palności V0.
MFGC201 TSM Hgw2272 G5 Płyty szklano-melaminowe.
Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i konstrukcyjne.
Lepsze właściwości dielektryczne od TCM.
Dobre właściwości mechaniczne.
Zwiększona odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające.
Kategoria palności V0.
      G9 Płyty szklano-melaminowe.
Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe i konstrukcyjne.
Dobre właściwości mechaniczne.
Zwiększona odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające.
Kategoria palności V0.
Obniżona chłonność wody