Płyty szklano-silikonowe TSS (SIGC)

Płyty szklano-silikonowe TSS są stosowane jako materiał elektroizolacyjny w warunkach wysokiej temperatury chwilowej (nawet do 400°C) i ciągłej. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi CTI na poziomie 600V oraz uniepalnieniu V0 mogą pracować w warunkach wysokiego zapylenia oraz wysokiego zagrożenia pożarowego. 
Niska wartość przenikalności dielektrycznej przy 1MHz pozwala na pracę w warunkach wysokiej częstotliwości.
Płyta posiada też bardzo niski współczynnik strat dielektrycznych tg d.
  • Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 180°C
  • Do pracy w powietrzu i oleju
  • Bardzo dobra odporność na łuk elektryczny i prądy pełzające
  • Kategoria palności FVO
  • Niska chłonność wody

Typ wg
IEC893
Typ
IZO ERG
Typ wg
DIN 7735
Typ wg
NEMA  
 
 SIGC201  TSS-1  -  - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i elektroniczne. Dobre właściwości dielektryczne przy wysokich częstotliwościach.
 SIGC202  TSS-2  Hgw2572  G-7 Zastosowania elektryczne średnionapięciowe i konstrukcyjne.