Płyty złożone CEM i płyty matrycowe SPS
Płyta złożona CEM łączy w sobie zalety płyty szklanej z niskimi kosztami płyty papierowo-fenolowej, chętnie wykorzytywana jest w rozdzielnicach elektrycznych. Dodatkowo płyty posiadają uniepalnienie V0.

Płyta matrycowa SPS 
Z płyty matrycowej SPS są wykonywane przeciwmatryce tzw. pertinax lub rillma. Materiał cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, łatwą obróbką skrawaniem oraz wysoką trwałością. Ponadto płyty posiadają zawężone tolerancje, co pozwala na precyzyjne wykonywanie przeciwmatryc i kontrabigów. 

  • Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 130°C.
  • Dobre właściwości mechaniczne.
  • Doskonała obrabialność.
Typ wg
IEC 893
Typ
IZO-ERG
Typ wg 
DIN 7735
Typ wg
NEMA
 
- CEM - CEM-1 Płyty złożone z rdzenia papierowo-epoksydowego 
obłożonego obustronnie warstwą szklano-epoksydową.
Zastosowania konstrukcyjne i elektroizolacyjne.
Kategoria palności V0
- SPS - - Płyty złożone z rdzenia papierowo-fenolowego obłożonego obustronnie warstwą szklano-epoksydową.
Wersja S1 posiada pojedyncze warstwy tkaniny szklanej
Wersja S2 posiada podwójne warstwy tkaniny szklanej
Bardzo wąska tolerancja grubości +0,03mm, +0,05mm.
Zastosowania: głównie na przeciwmatryce i kontrabigi dla przemysłu opakowaniowego.

W 2017r. IZO-ERG S.A. wprowadził płyty matrycowe SPS z warstwą samoprzylepną. Maszynowe nakładanie warstwy samoprzylepnej gwarantuje brak pęcherzy powietrznych w folii.