I Płyty złożone CEM i płyty matrycowe SPS

Płyty złożone CEM i płyty matrycowe SPS

Płyta złożona CEM łączy w sobie zalety płyty szklanej z niskimi kosztami płyty papierowo-fenolowej, chętnie wykorzytywana jest w rozdzielnicach elektrycznych. Dodatkowo płyty posiadają uniepalnienie V0.

Płyta matrycowa SPS 

Z płyty matrycowej SPS są wykonywane przeciwmatryce tzw. pertinax lub rillma. Materiał cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, łatwą obróbką skrawaniem oraz wysoką trwałością. Ponadto płyty posiadają zawężone tolerancje, co pozwala na precyzyjne wykonywanie przeciwmatryc i kontrabigów. 

  • Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 130°C.
  • Dobre właściwości mechaniczne.
  • Doskonała obrabialność.
Typ wg IEC 893 Typ wg IZO ERG Typ wg DIN 7735 Typ wg NEMA  
CEM - - CEM-1 Płyty złożone z rdzenia papierowo-epoksydowego obłożonego obustronnie warstwą szklano-epoksydową. Zastosowania konstrukcyjne i elektroizolacyjne. Kategoria palności V0
SPS - - - Płyty złożone z rdzenia papierowo-fenolowego obłożonego obustronnie warstwą szklano-epoksydową. Wersja S1 posiada pojedyncze warstwy tkaniny szklanej. Wersja S2 posiada podwójne warstwy tkaniny szklanej. Bardzo wąska tolerancja grubości +0,03mm, +0,05mm. Zastosowania: głównie na przeciwmatryce i kontrabigi dla przemysłu opakowaniowego.
W 2017r. IZO-ERG sp. z o.o. wprowadził płyty matrycowe SPS z warstwą samoprzylepną. Maszynowe nakładanie warstwy samoprzylepnej gwarantuje brak pęcherzy powietrznych w folii.