Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej °C 105 120 155 180 200 220
Klasa ciepłoodporności (izolacji) A E F H 200 220