Materiały giętkie istotnym elementem konstrukcji silników i transformatorów oraz wielu innych urządzen elektrycznych.
Spełniają funkcje izolacji elektrycznej bez której te urządzenia nie mogłyby działać lub stanowiłyby zagrożenie dla ludzi. 
Najczęściej materiały giętkie są wykorzystywane jako izolacja żłobkowa, czołowa silników elektrycznych niskonapięciowych oraz izolacja uzupełniająca w silnikach i generatorach wysokonapięciowych.
W transformatorach suchych najczęściej pełni rolę izolacji międzyzwojowej.

klasy ciepłoodporności izolacji

Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej °C 105 120 130 155 180 200 220
Klasa ciepłoodporności (izolacji) A E B F H 200 220