I Mikanit grzejnikowy Typ HP-5 wg PN-EN 60371-3-3

Jest to materiał elektroizolacyjny sztywny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego, z miki odpornej na temperatury do 700°C, powleczonego żywicą silikonową. Standardowy zakres grubości: 0,2mm – 10mm produkowany jest w standardowo w płytach o formacie 960x960mm lub także 960x470mm i 1550x960mm
Zawartość miki 90-95%

ZASTOSOWANIE
Mikanit grzejnikowy przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych, w grzejnikach płaskich i otokowych (opaskowych) i innych. W temperaturze ok. 400°C następuje degradacja organicznej frakcji silikonu i pozostają elektroizolacyjne mostki krzemowe. Materiał w tej postaci jest bardzo słaby mechanicznie i nie może być stosowany jako samonośny.