Jest to materiał elektroizolacyjny giętki i formowalny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego muskowit (M) lub flogopit (P) powleczonego żywicą silikonową. Zawartość miki 90-95%.

Zastosowanie
Mikanit grzejnikowy giętki przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych o małych średnicach, a także formowalnych osłon termicznych.
W temperaturze ok. 400°C następuje degradacja organicznej frakcji silikonu i pozostają elektroizolacyjne mostki krzemowe. Materiał w tej postaci jest bardzo słaby mechanicznie i nie może być stosowany jako samonośny.

Materiał jest odporny na temperaturę do 500°C w przypadku użycia papieru mikowego z muskowitu (Typ M-2) lub na temperaturę do 700°C w przypadku papieru mikowego z flogopitu (Typ F-2).

W 2018r. wprowadzono mikanit giętki z warstwami tkaniny szklanej wewnątrz materiału. Podwyższono wytrzymałość mechaniczną materiału.