I Typ HP-5/F-2 i M-2 wg PN-EN 60371-3-3

Ogólna charakterystyka
Jest to materiał elektroizolacyjny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego muskowit (M) lub flogopit (F), powleczonego żywicą silikonową.
Zastosowanie 
Mikanit grzejnikowy przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych. Podczas użytkowania żywica silikonowa może zostać całkowicie usunięta dając materiał wymagający podparcia ale odporny na temperaturę do 500oC w przypadku użycia papieru mikowego z muskowitu (Typ M-2) lub na temperaturę do 700oC w przypadku papieru mikowego z flogopitu (Typ HP-5/F-2).
Postać wyrobu
Sztywna płyta o wymiarach: 950x950±50 mm lub 950x475±50 mm lub 1500x950±50 mm Standardowe grubości płyt: 0,3 - 10 mm
Dopuszczalna tolerancja grubości ±10%
Jest możliwość produkcji grubszych płyt do 50 mm po uzgodnieniu parametrów i formatu.
Niektóre właściwości fizykochemiczne
  • wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm
  • zawartość miki powyżej 85%
  • gęstość 2,2±0,3 g/cm3