Produkowane typy: P9, P11, P13 wg PN-EN 60371-3-1 oraz PMM-1 i PMF-2 wg ZN-2002

Jest to materiał elektroizolacyjny otrzymywany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową. Typy PMM-1, P9, P11 oraz P13 wykonane są z miki muskowit, typ PMF-2 z miki flogopit.

Zastosowanie
Przeznaczony do wykonania izolacji międzywycinkowej komutatorów oraz na płaskie podkładki elektroizolacyjne w maszynach i aparatach elektrycznych. Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 200°C z możliwością krótkiego przegrzania do temperatury 400°C.

Postać wyrobu
Płyta o formacie: 930x930 mm ±5% lub 930x450 mm ±5%. Grubość płyty: 0,40÷3,0mm z tolerancją: normalną ±0,04 mm lub zawężoną ±0,02 mm (szlifowanie).