Ogólna charakterystyka
Jest to materiał elektroizolacyjny otrzymywany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową. Typy P9, P13, PMM wykonywane są z miki muskowit, typ PMF-1 z miki flogopit.
Zastosowanie
Przeznaczony do wykonania izolacji międzywycinkowej komutatorów oraz na płaskie podkładki elektroizolacyjne w maszynach i aparatach elektrycznych.
Postać wyrobu
Arkusze o wymiarach: 950x950±50 mm lub 950x475±50 mm lub 1500x950±50 mm
Grubość płyty: 0,40÷2,0mm z tolerancją: standardową ±0,04 mm lub zawężoną ±0,02 mm.
Wybrane właściwości
Typ Opis Minimalna zawartość miki (%) Odporność na wypacanie i przesunięcie (oC) Ściskanie elastyczne (max w %) Ściskanie plastyczne (max w %) Pomiar temperatury ściskania (oC) Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm2)
P9/PMM-1 muskowit 90  200  4 5 160  25
P10/PMF-1 flogopit 92 200 2 4 160 30
P13 muskowit  90 300 2 3 200 min 7*1)
*1) Elektroda od 25 do 75 mm