IZO-ERG S.A. jest autoryzowanym dystrybutorem papierów
i tektur marki NOMEX®, firmy DuPont™.


Elektroizolacyjny papier meta-aramidowy marki NOMEX® - PRODUKT FIRMY DuPont™
 
NOMEX® jest aromatycznym polimerem gwarantującym wysoki poziom właściwości elektrycznych, chemicznych i mechanicznych po uformowaniu w izolację o rożnej postaci i różnym kształcie.
 
Produkty NOMEX® mają cechy, które stanowią o ich idealnej przydatności na izolację elektryczną. Cechy te mogą się nieco różnić w zależności od typów i postaci, w jakiej NOMEX® występuje.
 
NOMEX® wytrzymuje napięcia od 18 do 40 kV/mm, w zależności od typu produktu i grubości, bez potrzeby stosowania dodatkowej obróbki lakierami lub żywicami.
Narażenie materiału na temperatury do 200°C mają niewielki wpływ na właściwości elektryczne i mechaniczne, a właściwości użytkowe zachowywane są przynajmniej przez 10 lat ciągłego oddziaływania temperatury 220°C.
NOMEX® jest odporny na działanie większości rozpuszczalnika i jest niezwykle odporny na kwasy i alkalia. Jest kompatybilny z wszelkiego rodzaju lakierami, klejami, płynami transformatorowymi.
Dzięki swej strukturze polimerowej znalazł zastosowanie do różnych celów kriogenicznych.
Przy 95% wilgotności względnej, papiery i preszpany NOMEX® zachowują nawet 90% wytrzymałości elektrycznej stwierdzonej w stanie bezwzględnie suchym.
Produkty zawierające NOMEX® nie wywołują żadnej ze znanych reakcji toksycznych.
NOMEX® nie topi się pod wpływem temperatury, nie podtrzymuje palenia nawet w najwyższych temperaturach eksploatacyjnych. Produkty spełniające wymagania palności UL 94 V0.
 
ZASTOSOWANIE
Papier marki NOMEX® firmy DuPont™ stosowany jest jako materiał elektroizolacyjny w maszynach elektrycznych wirujących, transformatorach i aparatach elektrycznych.
 
TYPY PAPIERÓW MARKI NOMEX®
 
410 kalandrowany, o wysokiej wytrzymałości elektrycznej, produkowany w 11 grubościach
( 0,05 do 0,76 mm). Używany w prawie wszystkich znanych aplikacjach.
Dostępny typoszereg grubości: 0,05; 0,08; 0,13; 0,18; 0,25; 0,30; 0,38; 0,51; 0,61; 0,76mm
 
411 niekalandrowany; dostępny w 5 grubościach. Stosowany jako izolacja faz silników oraz w transformatorach, szczególnie tam, gdzie zdolność dopasowania izolacji do kształtu powierzchni ma pierwszorzędne znaczenie. Dzięki porowatej strukturze dobrze się impregnuje.
 
818 (dawniej 418) produkowany z 50% udziałem płytek mikowych, dostępny w 5 grubościach ( 0,08 do 0,36 mm ), przeznaczony do urządzeń wysokonapięciowych. Produkt kalandrowany o wytrzymałości elektrycznej 30 do 40 kV/mm, może być impregnowany lakierami.
 
356 (dawniej E56) ekonomiczna wersja papieru Nomex®, która mimo obniżenia właściwości dielektrycznych i mechanicznych w porównaniu z typem 410 oferuje nadal tradycyjne cechy: wytrzymałość termiczną i palność V0.
 
POSTAĆ HANDLOWA
 
Papiery marki NOMEX® dostarczane są w zwojach lub taśmach. Szerokości zwoju: 914 mm; niekalandrowany typ 411 – szerokość zwoju 965 mm. Taśmy w zwoikach o minimalnej szerokości 5 mm.
 
TYPY TEKTUR MARKI NOMEX®
 
994PSB jest zagęszczoną sztywną tekturą, która charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem doskonałej odporności na sprężanie, nawet przy podwyższonych temperaturach ze stosunkowo wysoką absorpcją oleju.
Stosowany jako przekładka lub elementy strukturalne w układach wypełnionych cieczą.
Dostępny w grubościach (od 1,0 do 9,6 mm) i w formacie 335x1500mm.
 
993PSB jest tekturą o średniej gęstości charakteryzuje się równowagą pomiędzy sztywnością i zdolnością dopasowania się, nadzwyczajną zdolnością nasycania oraz doskonałymi właściwościami elektrycznymi w powietrzu i oleju. Dostępny w grubościach (od 1,0 do 6,0 mm) i w formatach (format min. 1067x1041mm format max. 3200x6299mm).
 
992PSB jest tekturą o małej gęstości, przeznaczoną do zastosowań wymagających połączenia właściwości elektrycznych, mechanicznych i formowania, takich jak przekładki barierowe, szczelinowe, wypełnienia czół cewek, rury rdzeni oraz jarzma cewek.
Dostępny w dwu grubościach 1,6 i 3,2 mm i w formatach (format min. 1067x1041mm format max. 3200x6299mm).

DuPont™ and NOMEX ® are trademarks or registered trademarks of E.I. duPont de Nemours and Company. MYLAR ® are trademarks or registered trademarks of DuPont Teijin Films.