typ: PSP 3010 w arkuszach o wymiarach: 1000 x 2100 lub 1000 x 1050 lub 700 x 1000 mm.