Preszpan jest materiałem elektroizolacyjnym wykonanym przez sprasowanie specjalnie dobranych gatunków włókien celulozowych. Temperatura pracy ciągłej 105°C (klasa A)
typ: PSP 3010 w arkuszach o wymiarach: 1000 x 2100 lub 1000 x 1050 lub 700 x 1000 mm.

PSP 3010 - kolor brązowy

Grubość
[mm]
Tolerancja grubości
[ ±mm]
Gramatura
[g/m2]
Tolerancja gramatury
[ ±%]
Wydajność
m2/kg
0,70
0,75
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
0,05
0,05
0,05
0,05
0,07
0,10
0,12
0,15
0,15
0,20
875
935
1000
1125
1250
1875
2500
3125
3750
5000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2