I 70 lat firmy

Publikacja okolicznościowa na 70 lat firmy
Od 70 lat w Gliwicach u zbiegu ulic Jana Śliwki i Portowej na terenie około 12 ha istnieje zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, który aktualnie nosi nazwę Zakłady Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” S.A.
Firma jako jedyna w Polsce specjalizuje się w produkcji laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych w postaci płyt, rur i prętów oraz materiałów giętkich i izolacji mikowych. 
Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1946 roku. Zakład przetwarzał tworzywa sztuczne wykonując z nich laminaty papierowo-fenolowe i tekstolitowe oraz mikanity, ale także zajmował się remontem i produkcją maszyn elektrycznych. Od 1952 firma zmieniła nazwę na Gliwickie Zakłady Tworzyw Sztucznych, podporządkowane Ministerstwu Przemysłu Chemicznego - ukierunkowując swój profil produkcji wyłącznie na przetwórstwo tworzyw sztucznych.
W 1971 roku dokonano kolejnej zmiany nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, a w 1991r. firma przyjęła aktualną nazwę Zakłady Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” i obecne logo.
W 1992r. firma przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa by w 1995r. przystąpić do programu powszechnej prywatyzacji w ramach I NFI. Ostateczne zakończenie procesu prywatyzacji nastąpiło w 2001 roku - co zintensyfikowało proces kompleksowej restrukturyzacji firmy we wszystkich sferach jej działalności i umożliwiło jej dynamiczny rozwój.
Na przestrzeni lat znacznie wzbogacił się asortyment produkowanych wyrobów. Obecnie IZO-ERG S.A. produkuje oprócz tradycyjnych laminatów papierowo-fenolowych np. PFCP201, Hp2061  i bawełniano-fenolowych tzw. Tekstolit np. PFCC201, Hgw2082 także laminaty na bazie tkanin szklanych - szklano-epoksydowe zarówno te podstawowe EPGC201, Hgw2372, G10 poprzez te o podwyższonej odporności termicznej EPGC203, Hgww2372.4, G11 również w wersjach trudnopalnych FR4, FR5 do nowoczesnych laminatów TSE-7 i TSE-8, a ostatnio został także dodany laminat szklany na rowingu EPGC205 czyli TSE-9, który doskonale nadaje się na kliny do generatorów.
Aktualnie IZO-ERG S.A. jest producentem ponad 30 odmian laminatów w tym 10 odmian papierowo-fenolowych, 8 odmian bawełniano-fenolowych (tekstolit) i ponad 10 odmian laminatów szklanych. Laminaty są produkowane w postaci płyt, rur oraz prętów. Część z nich to laminaty tworzywa konstrukcyjne, część to laminaty tworzywa elektroizolacyjne, ale większość to uniwersalne tworzywa, które nadają się zarówno do zastosowań elektroizolacyjnych, jak i konstrukcyjnych.
IZO-ERG S.A. posiada doskonale wyposażone laboratorium, w którym produkty są badane pod kątem zgodności z normami oraz wykonuje się badania wg wymagań klientów. Prowadzimy np. badania starzeniowe laminatów szklano-epoksydowych EPGC203, Hgw2372.4, G11 oraz EPGC308 zakładając okres pracy ciągłej w zadanej temperaturze przez 20tys. godzin.
Od 1991r. Spółka stale umacnia swoją pozycję na rynkach europejskich i światowych. Konsekwencja i determinacja w realizacji ustalonych celów spowodowała przeobrażenie się „IZO-ERG” S.A. z dostawcy lokalnego w firmę mogącą skutecznie konkurować na rynku globalnym. Rozwój rynków zagranicznych jest szczególnie widoczny od 2002 r. Aktualnie Spółka sprzedaje 80% swojej produkcji na rynki zagraniczne.
„IZO-ERG” S.A. może się poszczycić kilkunastoprocentowym udziałem w rynku europejskim produkcji laminatów elektrotechnicznych. Produkty Spółki są obecne na 4 kontynentach i w ponad 30 krajach. Głównymi i już tradycyjnymi rynkami eksportowymi są: rynek niemiecki, czeski, słowacki, skandynawski, francuski, włoski i hiszpański. Firma posiada odbiorców także na rynkach: japońskim, amerykańskim i tajlandzkim.
O światowej randze „IZO-ERG” S.A. świadczą regularne dostawy materiałów elektroizolacyjnych do wiodących koncernów branży elektrotechnicznej ABB, ALSTOM, MISTUBISHI ELECTRIC, SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, BOSCH, PHILIPS, OSRAM. Współpraca z „największymi” jest czynnikiem mobilizującym do ciągłego modernizowania istniejących i wdrażania nowych produktów, dla zaspokojenia stale rosnących wymagań rynku. Pionierskie rozwiązania techniczne w zakresie termoodporności laminatów pozwoliły sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających odbiorców i wielokrotnie kreować nowe potrzeby. Od 1995r. „IZO-ERG” S.A. stale współpracuje ze światowym koncernem chemicznym DuPont™ w zakresie dystrybucji jego produktów.

Niewątpliwy sukces rynkowy firma zawdzięcza konsekwentnej polityce produktowo - rynkowej. Z jednej strony duża innowacyjność, głęboka specjalizacja, dostosowywanie się do indywidualnych wymagań klientów, a z drugiej duża szybkość działania, solidność i skuteczny marketing są motorem stałego wzrostu wielkości eksportu i pozyskiwania nowych klientów. Jakość i wysoki standard produktów „IZO-ERG” S.A. potwierdzają nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz spełnianie przez wyroby Spółki norm europejskich i światowych: EN, IEC, DIN, NEMA, JIS.
„IZO ERG” S.A już w 1994 r. jako jedna z pierwszych firm w Polsce certyfikowała system zarządzania jakością wg. modelu  ISO 9002, który w 2000 r. został rozszerzony do modelu ISO 9001. Spółka jest laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in: Polskiej Nagrody Jakości, Śląskiej Nagrody Jakości.  Posiada także prestiżowe nagrody: „Wybitny Polski Eksporter” i „Laur -Wybitny Polski Eksporter”. W 2015 roku została również przyznana indywidualna „Śląska Nagroda Jakości” dla najlepszego pełnomocnika ds. jakości. O dynamicznym rozwoju zakładu świadczą również nadane wyróżnienia „Gazela Biznesu” i „Gepard Biznesu”.
Oprócz intensywnego rozwoju produkcji „IZO-ERG” S.A. szczególną uwagę zwraca również na ochronę środowiska. Cały teren zakładu podlega ciągłemu monitoringowi ekologicznemu. W 1998r. zakład przystąpił do Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - uzyskując odpowiednie świadectwo. W 2010r. na terenie zakładu został uruchomiony nowoczesny centralny system spalania oparów finansowany częściowo z funduszy unijnych. Nowy system zabezpieczenia środowiska posiada dużą wydajność umożliwiającą dalszy rozwój zakładu. Jest również w stanie sprostać jeszcze ostrzejszym przepisom w zakresie ekologii.