I Taśmy i folie mikowe klasy izolacji F i H

Taśmy i folie mikowe są materiałami elektroizolacyjnymi produkowanymi z papieru mikowego. Znajdują zastosowanie jako izolacja zwojowa, główna, czołowa, międzyfazowa uzwojeń stojanów i wirników maszyn elektrycznych nisko- i wysokonapięciowych oraz do aparatów elektrycznych i transformatorów. Prepreg mika-szkło stosuje się na stożki komutatora.
Epoksterm 4Hprepreg mika-szkło można stosować w układach izolacyjnych klasy H
Epoksterm 5H i 11H można stosować w układach izolacyjnych klasy H, ale z ograniczonym zakresie napięć do 25kV/mm
Epoksterm 3, 4, 5, 8, 9H, 9HK, 11, 11S można stosować w układach izolacyjnych klasy F
Materiał produkowany jest w postaci zwojów o szer. 950±50 mm i długości min. 25 m lub taśm o szerokości standardowej: 20, 25 mm (według potrzeb zwoje mogą być cięte na taśmy o innej szerokości). Taśmy są cięte z tolerancją ± 0,5 mm.

1. Taśmy mikowe utwardzalne termicznie pod ciśnieniem
 • EPOKSTERM 4, 4H, 5, 5H, 9H, 9Hk i prepreg mika-szkło – nasycone żywicą epoksydową
 • ERGOTERM 1, 2 – nasycone żywicą epoksynowolakową
Materiał jest oferowany w postaci prepregu, wymaga utwardzenia w temperaturze 150-180oC przez minimum 120 minut pod ciśnieniem 1 – 2 N/mm2. Po utwardzeniu izolacja jest twarda i monolityczna. W taśmach Epoksterm 4H, 5H, 9H, 9HK zastosowano nowoczesny układ żywiczny klasy H z temperaturą zeszklenia Tg na poziomie 210oC wg metody DMTA.
Te taśmy posiadają również podwyższoną odporność na starzenie. Można więc przechowywać ją sporadycznie w temperaturze pokojowej.
Właściwości Jedn. Ergoterm Epoksterm Prepreg mika-szkło
Typ - 1 2 4 5 4H 5H 9H 9HK
Skład - PmTsEn FpPmTsEn PmTsE FpPmTsE PmTsEh FpPmTsEh PmFpEh PmkFpEh
Grubość: ±0,03 mm mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3
Gramatura: ±12% g/m2 225 220 225 220 200 230 240 242 410
Zawartość miki g/m2 120 100 100 100 90 90 150  150 -
Zawartość lepiszcza % 35±4 35±4 36±4 36±4 38±2 39±2 26±2 26±2 28±4
Wytrzymałość elektryczna
doraźna, min.
kV/mm 35 45 35 45 35 45 50 50 25
Siła zrywająca taśmy
min. osnowa/ wątek
N/10mm 140/30 140/20 140/30 140/20 140/30 140/20 30/20 30/20 -
Współczynnik strat tg δ
• temp. 20oC
• temp. 155oC
-
0,015
0,3

0,015
0,4 

0,01
0,3

0,01
0,25

0,01
0,25

0,01
0,25

0,01
0,25

0,01
0,25
-
Klasa temperaturowa - F F F F H F/H F F H
Oznaczenia w tablicy:
 • Pm - papier mikowy,
 • Pmk - papier mikowy kalcynowany,
 • Ts - tkanina szklana,
 • Fp - folia poliestrowa,
 • E - żywica epoksydowa
 • En - żywica epoksynowolakowa
 • Eh - żywica epoksydowa klasy H
Taśmy posiadają standardowo przekładkę rozdzielająca warstwy. Epoksterm 4H, 5H, 9H i 9HK możemy produkować też bez przekładki.

2. Taśmy mikowe nieutwardzalne
 • EPOKSTERM 8, 11, 11S, 11H, 12 – nasycone żywicą poliuretanową.
 • EPOKSTERM 3 – nasycone żywicą epoksydowo-poliestrową.
Taśmy mikowe nieutwardzalne nie wymagają utwardzania w temperaturze (izolacja zachowuje elastyczność). Epoksterm 3 ze względu na zastosowaną specjalną kompozycję żywic epoksydowo-poliestrową może w niewielkim stopniu utwardzać się i sklejać poszczególne warstwy taśmy.
Właściwości Jedn. Epoksterm
Typ   3 8 11 11S 11H 12
Skład   FpPmTsFpEP PmFpTsFpPu PmFpFpPu PmFpFpPu PmFpFpiPu PmFpFpPuTs
Grubość ±0,03 mm mm 0,12 0,15 0,12 0,14 0,14 0,24
Gramatura ±12% g/m2 185 220 180 235 193 330
Zawartość lepiszcza % 26±4 32±4 28±4 30±4 26±4 -
Zawartość miki g/m2 52 45 40 - - -
Wytrzymałość elektryczna doraźna, min. kV/mm 45 45 60 65 65 25
Siła zrywająca taśmy, min. osnowa/wątek N/10mm 110/60 100/80 40/40 45/45 45/35 320/140
Klasa temperaturowa   F F F F H F
Oznaczenia w tablicy:
 • Pm-papier mikowy
 • Ts-tkanina szklana
 • Fp-folia poliestrowa
 • Fpi-folia polimidowa
 • Pu-żywica poliuretanowa
 • EP-żywica epoksydowo-poliestrowa
Temperatura oraz dopuszczalny czas przechowywania taśm:
EPOKSTERM 3, 4H, 5H, 9H, 9HK - od 0oC do +5oC, czas przechowywania w/w warunkach wynosi do 6 miesięcy.
EPOKSTERM 4, 5 oraz ERGOTERM 1, 2 - od 0oC do +5oC, czas przechowywania w/w warunkach wynosi do 3 miesięcy.
EPOKSTERM 8, 11, 12 - nie większa niż +25oC, czas przechowywania w/w warunkach wynosi do 24 miesięcy.