Ogólna charakterystyka
Taśmy mikowe porowate są suchymi, elastycznymi materiałami elektroizolacyjnymi składającymi się z papieru mikowego (Muskowit) i nośnika (tkaniny szklanej ze szkła typu E), które są ze sobą sklejone modyfikowaną żywicą epoksydową na bazie Bisfenolu A bez utwardzacza.
Zastosowanie
Taśmy ERGOPOR stosowane są jako izolacja główna klasy F (155oC) oraz H (180oC) maszyn elektrycznych wytwarzanych technologią impregnacji próżniowo-ciśnieniowej.
Postać wyrobu
Materiał produkowany jest w postaci taśm o szerokości 15, 20, 25 mm (na życzenie klienta taśmy o innej szerokości).
Dane techniczne
Właściwości Jedn. Ergopor
Grubość  mm 0,15±0,03
Masa powierzchniowa g/m2 193±15
Zawartość lepiszcza g/m2 10±3
Napięcie przebicia, min. (w stanie dostawy)  kV 1,5
Siła zrywająca próbkę o szer.10mm, min. N 80
Przepuszczalność powietrza, nie więcej niż s/100 ml  800
Przechowywanie
Temperatura przechowywania taśm nie większa niż + 25oC
Czas przechowywania w w/w warunkach wynosi 24 miesiące.