I

W związku z obowiązkiem informacyjnym operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikającym z art. 7 ust. 8 l ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy łączna wartość dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł, a także plan dla zmian tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, dla całej sieci przedsiębiorstw o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Do pobrania:
 
ART. 7 PKT. 8l ppkt
04.01.2024
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci..
04.01.2024

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo- Erg sp. z o.o.
 
Wskaźniki czasu trwania przerw 2022 r.
04.01.2024

Poniżej zamieszczamy tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wzór umowy na dostarczanie energii elektrycznej:
 
IRiESDn
Zaktualizowano 24 luty 2022r.
Wzór umowy na dostarczenie energii elektrycznej

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo-Erg sp. z o.o. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres 1  stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. Skan decyzji zamieszczamy poniżej.
 
Decyzja URE

W związku z obowiązkiem informacyjnym operatorów systemu elektroenergetycznego poniżej zamieszczamy informację dotyczącą przyłączeniowych kodeksów sieci.
 
Przyłączeniowe kodeksy sieci


Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że wypełniając obowiązek operatorów systemów dystrybucyjnych, o których mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z p. 1.2. aktualnie obowiązującej IRiESDn, przedkłada do konsultacji projekt Aktualizacji IRiESDn.
 
IRiESDn_IZO-ERG Aktualizacja  08.08.2022
Komunikat konsultacji Aktualizacja IRiESD ZTS IZO-ERG 07.07.2022
Formularz ZTS IZO-ERG zgłaszania uwag - aktualizacja IRiESD 07.07.2022
Raport IRiESD 08.08.2022

 
 
Informacja dotycząca rejestru magazynów energii elektrycznej