I Działalność OSD

OSD

W związku z obowiązkiem informacyjnym operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikającym z art. 7 ust. 8 l ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy łączna wartość dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł, a także plan dla zmian tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, dla całej sieci przedsiębiorstw o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.


Do pobrania:

ART. 7 PKT. 8l ppkt                                                                                                                 


10.01.2019

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci..          

 


10.01.2019
 


Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakłady Tworzyw Sztucznych izo- Erg S.A.


Wskaźniki czasu trwania przerw 2018 r.                                               


10.01.2019

 
Poniżej zamieszczamy tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wzór umowy na dostarczanie energii elektrycznej:


IRiESDn                                                                                                         
Wzór umowy na dostarczenie energii elektrycznej
 


Niniejszym informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo- Erg S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. Skan decyzji zamieszczamy poniżej.


Decyzja URE