I Działalność OSD

W związku z obowiązkiem informacyjnym operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikającym z art. 7 ust. 8 l ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy łączna wartość dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł, a także plan dla zmian tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, dla całej sieci przedsiębiorstw o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Do pobrania:
 
ART. 7 PKT. 8l ppkt
02.07.2020
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci..
02.07.2020

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo- Erg S.A.
 
Wskaźniki czasu trwania przerw 2019 r.
01.01.2020

Poniżej zamieszczamy tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz wzór umowy na dostarczanie energii elektrycznej:
 
IRiESDn
Wzór umowy na dostarczenie energii elektrycznej

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Zakłady Tworzyw Sztucznych Izo-Erg S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres 1  stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. Skan decyzji zamieszczamy poniżej.
 
Decyzja URE