I

Dane o Spółce zgodne z Ustawą z dnia 18.10.2006 r. Dz.U.Nr 208 poz.1540 art. 5. ust. 3a
Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO-ERG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000860220 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 415 500,00 zł i jest w całości opłacony.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 631-000-05-17