I Informacje o spółce

Dane o Spółce zgodne z Ustawą z dnia 18.10.2006 r. Dz.U.Nr 208 poz.1540 art. 5. ust. 3 a IZO-ERG S.A. jest Spółką Akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048853.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 415 460,94 zł i jest w całości opłacony.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 631-000-05-17