IZTS „IZO – ERG“ sp. z o.o. jest producentem laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych w postaci płyt, rur i prętów oraz materiałów giętkich i izolacji mikowych. Obecnie w związku z dalszym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:
Specjalista - inspektor ds. elektrycznych i automatyki

Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych

Miejsce pracy: Gliwice
Region: Śląsk
Nr referencyjny:

Opis stanowiska:
 • Prowadzenie zagadnień związanych z Utrzymaniem Ruchu w szczególności:
 • udział w działaniach rozwojowych i inwestycjach;
 • nadzór nad dokumentacją techniczną urządzeń zakładowych;
 • rozliczanie prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
 • udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych;
 • nadzór nad gospodarką materiałową i czynnikami energetycznymi;
 • współudział w opracowywaniu planu remontów i nadzór nad jego realizacją:
 
Wymagania:
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne
 • zdolności techniczne i umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin w systemie jednozmianowym,
 • odpowiedzialne stanowisko w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.
  
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji – CV i list motywacyjny – na podany poniżej adres, zaznaczając numer referencyjny:

Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO-ERG” sp. z o.o.
ul. Jana Śliwki 86
44-100 Gliwice
lub e-mailem: k.gil@izoerg.com.pl

Ogłoszenie: Inspektor ds. elektrycznych i automatyki

Miejsce pracy: Gliwice
Region: Śląsk
Opis stanowiska:
Praca w Dziale Utrzymania Ruchu i Rozliczeń:
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z remontami i utrzymaniem ruchu układów elektrycznych, automatyki i łączności na terenie Spółki oraz gospodarki elektro – energetycznej,
 • zarządzanie efektywnością energetyczną zakładu oraz nadzór nad zużyciem mediów energetycznych,
 • planowanie i wdrażanie działań prewencyjnych. Przygotowywanie harmonogramów przeglądów maszyn i remontów, w razie potrzeby organizowanie napraw maszyn i urządzeń. Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez pracowników spółki w tym zakresie oraz dokonywanie kontroli prac remontowych wykonywanych systemem zleconym przez firmy zewnętrzne oraz rozliczanie faktur związanych z tymi pracami,
 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gospodarką narzędziami pomiarowymi,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z koncesjonowaniem sprzedaży energii elektrycznej,
 • aktywne uczestnictwo w projektach inwestycyjnych oraz zadaniach dotyczących modernizacji linii, instalacji, maszyn i urządzeń w związku z potrzebami technologicznymi lub optymalizacją kosztów,
 • wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w celu usprawnienia procesów produkcyjnych i optymalizacji kosztów.

Wymagania:
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość spraw związanych gospodarką energią elektryczną,
 • praktyka w służbie utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku dozoru ( do 6 kV),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana znajomość SCADA i CMMS.

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • odpowiedzialne stanowisko w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do 30.09.2023 - CV i list motywacyjny – na podany poniżej adres: k.gil@izoerg.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.