Mikanit grzejnikowy Typ HP-5 wg PN-EN 60371-3-3

Jest to materiał elektroizolacyjny sztywny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego, z miki odpornej na temperatury do 700°C, powleczonego żywicą silikonową. Standardowy zakres grubości: 0,2mm – 10mm produkowany jest w standardowo w płytach o formacie 960x960mm lub 960x470mm i 1550x960mm
Zawartość miki 90-95%.
Zastosowanie
Mikanit grzejnikowy przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych, w grzejnikach płaskich i otokowych (opaskowych) i innych. W temperaturze ok. 400°C następuje degradacja organicznej frakcji silikonu i pozostają elektroizolacyjne mostki krzemowe. Materiał w tej postaci jest bardzo słaby mechanicznie i nie może być stosowany jako samonośny. Powrót na górę strony

Mikanit grzejnikowy giętki Typ M-2 i F-2 wg ZN-2002 /MP-TS-1236

Jest to materiał elektroizolacyjny giętki i formowalny otrzymany przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze papieru mikowego muskowit (M) lub flogopit (P) powleczonego żywicą silikonową. Zawartość miki 90-95%.

Zastosowanie
Mikanit grzejnikowy giętki przeznaczony jest do izolowania elektrycznych elementów grzejnych o małych średnicach, a także formowalnych osłon termicznych.
W temperaturze ok. 400°C następuje degradacja organicznej frakcji silikonu i pozostają elektroizolacyjne mostki krzemowe. Materiał w tej postaci jest bardzo słaby mechanicznie i nie może być stosowany jako samonośny.

Materiał jest odporny na temperaturę do 500°C w przypadku użycia papieru mikowego z muskowitu (Typ M-2) lub na temperaturę do 700°C w przypadku papieru mikowego z flogopitu (Typ F-2).

W 2018r. wprowadzono mikanit giętki z warstwami tkaniny szklanej wewnątrz materiału. Podwyższono wytrzymałość mechaniczną materiału. 

Powrót na górę strony

Rury mikowe

Rury elektroizolacyjne mikowe są to rury okrągłe zwijane na rdzeniu metalowym z papieru mikowego powleczonego żywicą silikonową i utwardzone termicznie.
Zastosowanie
Rury zwijane mikowe są materiałem elektroizolacyjnym stosowanym np. do wykonania elementów grzejnych. Ze względu na możliwość "wypalenia" spoiwa w wysokich temperaturach, materiał wymaga podparcia. Rury wykonywane są z miki flogopit odpornej na temperatury do 700°C Zakres średnic: 17-500mm, grubość ścianki 5-20mm, długość rury 400-900mm. Powrót na górę strony