I Misja spółki

Misja IZO-ERG S.A.
Misją spółki akcyjnej "IZO-ERG" jest tworzenie wygody stosowania materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych oraz komponentów powstałych z tych materiałów, poprzez kompleksową obsługę inżynierską obejmującą:
  • Projektowanie
  • Wytwarzanie
  • Konsulting eksploatacyjny
Innowacyjność technologiczna oraz kreowanie nowatorskich i coraz bardziej niezawodnych produktów, zapewnią ciągły inwestycyjno-rynkowy rozwój firmy oraz zwrot z zainwestowanego kapitału, na poziomie satysfakcjonującym akcjonariuszy.