I Ochrona środowiska

IZO-ERG S.A. bardzo dba o środowisko naturalne. Mimo, że jesteśmy zakładem chemicznym przetwarzającym żywice fenolowe, epoksydowe i melaminowe to w najbliższej okolicy zakładu powietrze jest czyste i niewyczuwa się chemicznych zapachów. 

W 2010r. został uruchomiony nowoczesny system utylizacji gazów poprocesowych z ekologicznym kompleksem do odzyskiwania energii cieplnej, który jest gwarantem czystości powierza nad zakładem.

Projekt był współfinansowany przez UE.