I

IZO-ERG sp. z o.o. bardzo dba o środowisko naturalne. Mimo, że jesteśmy zakładem chemicznym przetwarzającym żywice fenolowe, epoksydowe i melaminowe to w najbliższej okolicy zakładu powietrze jest czyste i nie wyczuwa się chemicznych zapachów. 
W 2010r. został uruchomiony nowoczesny system utylizacji gazów poprocesowych z ekologicznym kompleksem do odzyskiwania energii cieplnej, który jest gwarantem czystości powierza nad zakładem.
Projekt był współfinansowany przez UE.